همایش
کادر اجرایی

• جناب آقاي مهندس سید مهدی حسینی
دبیر همایش

• جناب آقاي مهندس محمد رضا عین قلائی
دبیر کمیته علمی همایش

• جناب آقاي سید حسین احمدی
دبیر اجرایی همایش

اعضا کمیته اجرایی
• علی عظیمی
• شهرام ناظم
• مهدی صفرپور
• نرگس خسروشاهی
• راییکا امین طاهری
• زهره احمدی
• مهرنوش مهدی پور
.:: میزبانی شده توسط Cnf.ir سرویس رایگان آرشیو همایشها       .:: نیرو گرفته توسط Bahamayesh.com پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور